Probiotika mohou předcházet střevním lézím po chemoterapii a radioterapii

Bakterie produkující kyselinu mléčnou podporují regeneraci střevní výstelky podporou růstu a diferenciace prekurzorových buněk nazývaných střevní kmenové buňky (Intestinal Stem Cells – ISC). Toto je závěr studie, provedené na laboratorních myších, kterou provedl Yong-Soo Lee na University of Ulsan College of Medicine / Asan Medical Center v Soulu a publikoval v časopise Cell Host & Microbe.

Střevní sliznice se obnovuje každých 3 nebo 5 dní díky ISC, které se se liší ve funkčních buňkách střev. Předpokládá se, že bakterie produkující metabolity butyrátu a laktátu, jako je Bifidobacterium a Lactobacillus, jsou důležité pro udržování intestinálního epitelu. Ale jak tyto bakterie produkující kyselinu mléčnou (LAB) regulují střevní prostředí, je nejasné.

Abychom dostali odpověď na tuto otázku, vědci podávali laboratorním myším probiotika, obsahující LAB a zkoumali účinky na růst a diferenciaci ISC.

Probiotika produkující kyselinu mléčnou jsou zásadní pro regeneraci epitelu.

Myši, krmené probiotiky, vykazují kromě významně vyšších hladin laktátového metabolitu ve střevě více ISC a diferencovaných střevních buněk ve srovnání s myšmi, které nebyly krmeny probiotiky. Navíc, mnohobuněčné tkáně 3D, které napodobují kryptony tenkého střeva (organely SI) ošetřené probiotiky nebo laktátem po dobu až 5 dní, vykazovaly významné zvýšení velikosti a růstu a také větší počet ISC, ve srovnání s neošetřenymí organely SI.

U organelů ošetřovaných probiotiky nebo laktátem se zlepšila exprese genů příbuzných Wnt / β-kateninu, která reguluje buněčný růst a diferenciaci. Molekula, která antagonizuje účinek laktátu, zcela blokovala aktivaci těchto genů.

Myši, ošetřené po dobu 5 dnů kmeny Lactobacillus, které nejsou schopné produkovat laktát, mají významně méně ISC a diferencované střevní buňky ve srovnání s myšmi, ošetřenými kmeny Lactobacillus divokého typu. Podobně jako organely SI, ošetřené defektními kmeny Lactobacillus mají méně ISC a diferencované střevní buňky a mají menší velikost než organely ošetřené kmeny divokého typu.

LAB a laktát předcházejí střevním lézím, vyvolaným radiací a léčivy.

Následně vědci použili myši, zbavené choroboplodných zárodků a myši ošetřené antibiotiky, k testování účinků expozice střevního mikrobiotu na laktát a na růst ISC. Tým získal organely SI z novorozených myší bez zárodků s modifikovaným růstem ISC. Léčba laktátem zlepšila růst ISC a zvýšila expresi genů souvisejících s Wnt / β-kateninem.

Výzkumníci poté vyšetřili dospělé myši, kterým byly podávány antibiotika před a během léčby laktátem. Myši ošetřené antibiotiky měly narušené kryptony a méně diferencovaných střevních buněk ve srovnání s myšmi, kterým nebyly podávány antibiotika. Léčba laktátem však umožnila regeneraci diferencovaných střevních buněk u myší, kterým byly podávány antibiotika.

Ve srovnání s neošetřenými myšmi, byly myši ošetřené probiotiky nebo laktátem taktéž chráněny před poškozením střeva radiací a léky, jako je například methotrexát. Tyto myši ztratily méně tělesné hmotnosti a měly vyšší míru přežití než neošetřené myši.

Stručně řečeno, studie ukazuje, že LAB jako Bifidobacterium a Lactobacillus podporují regeneraci intestinálních epitelových buněk podporou růstu a diferenciací ISC. Obě tyto bakterie a laktát chrání myši před poškozením střevní výstelky vyvolané radiací a léky. Z tohoto důvodu autoři studie navrhují, aby LAB nebo laktát byl používán v nemocnicích k prevenci střevních lézí po radioterapii a chemoterapii.

 

Zdroj článku zde

 

Vyzkoušejte náš skvělý přípravek Probit

Přijďte k nám, ukážeme Vám cestu ke zdraví bez limitu.

 

Komentáře