Japonská houba účinná proti infekci HPV

Výsledky pilotní studie předložené na konferenci SIO v Houstonu ukazují, že výtažek z japonské houby neboli AHCC doslova odstranil infekci lidského papilomaviru neboli HPV, u žen.

Díky japonské houbě a extraktu z ní, se zdá být možné léčit infekci lidského papilomaviru, neboli HPV, která bývá spojována s různými typy rakoviny. Výsledky tohoto nového výzkumu byly prezentovány na 11. mezinárodní konferenci Society for Integrative Oncology (SIO) v Houstonu. A poprvé ukazují, že je možné eliminovat infekci HPV u žen a to díky snadno dostupnému výživovému doplňku stravy, nazývaném AHCC (Active Hexose Correlated Compound).

„HPV je spojen s 99% rakoviny děložního hrdla, stejně jako s mnoha dalšími, život ohrožujícími nádory- vysvětlila Dr. Judith A. Smith, hlavní autorka studie – Pacienti, kteří se dozví, že mají virus HPV, a i jejich lékaři, jsou pochopitelně frustrovaní, protože jediné, co můžeme dělat, je sledovat abnormální změny spojené s rakovinou. Potřebujeme bezpečnou a účinnou léčbu HPV ještě před rozvojem rakoviny. “

Dr. Smith, profesorka na katedře porodnictví, gynekologie a reprodukčních věd na University Texas Health Science Centerv v Houstonu (UTHealth) Medical School, zapojila do svého týmu deset žen, které byly diagnostikovány Cervista HPV HR testem jako HPV-pozitivní. Všechny účastníce byly ošetřovány perorálně extraktem z japonské houby, AHCC, jednou denně po dobu maximálně 6 měsíců. Na konci období kůry dosáhlo 5 pacientů negativního výsledku v testu na HPV. Tři ukázaly úplnou eradikaci viru po ukončení kůry AHCC. Závěrem,  další dva pacienti pokračují v kůře.

„Při této studii jsme poprvé ukázali, že je možné virus HPV eliminovat u žen užívajících AHCC po dobu pouhých 3 měsíců nebo až 6 měsíců – zdůraznila Dr. Smith – Zkoumali jsme účinnost začlenění AHCC s běžnými chemoterapeutickými přípravky po více než jedno desetiletí a my jsme již eradikovali infekci HPV díky AHCC u třech ortotopických typů potkanů. Tato studie potvrzuje předchozí výsledky.“

Extrakt AHCC pracuje s principem imunoterapie, který využívá vlastní imunitní systém těla k boji proti nemoci. Studie na lidech a in vivo ukázaly, že AHCC zvyšuje počet a / nebo aktivitu buněk NK (Natural Killer cells), dendritických buněk a cytokinů, které umožňují tělu účinně reagovat na infekce a blokují proliferaci nádorů.
Výsledky výzkumu Dr. Smith byly vybrány pro prezentaci v reálném zasedání „Best of SIO“, které se konalo 28. října 2014, mezi rekordním počtem abstraktů prezentovaných na této XI. Mezinárodní konferenci Society for Integrative Oncology, přední organizace celosvětové úrovně zaměřená na integrovanou medicínu specifickou pro pacienty s rakovinou.

Infekce HPV je pohlavně přenosná nemoc. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších a nejběžnějších virů ve Spojených státech a v západním světě. Až 70% sexuálně aktivních dospělých získá HPV v určitém okamžiku svého života, je k dočtení ve zprávě AHCC Research Association. DNA lidského papilomaviru byla detekována u 99,7% biopsií karcinomu děložního čípku a získala největší kauzální vztah mezi ostatními typy rakoviny. Podle Centers for Disease Control (Centrum pro kontrolu nemocí) je řada dalších typů rakoviny spojena s HPV, včetně 95% rakoviny konečníku, 60% orofaryngeální rakoviny, 65% rakoviny vagíny, 50% rakoviny vulvy a 35% rakoviny penisu.

Něco o AHCC
AHCC (Active Hexose Correlated Compound) je přirozeně modulující imunitní sloučenina odvozená z jedinečné, speciálně kultivované frakce mycelia medicinských hub, u které bylo klinicky prokázáno, že posiluje imunitní systém těla. AHCC je podporováno více než 20 lidskými klinickými studiemi a ve více než 40 publikacích v indexovaných časopisech PubMed. Během uplynulého desetiletí bylo AHCC široce využíváno jako složka potravinových doplňků. Studie u lidí a zvířat ukázaly, že AHCC zvyšuje počet a aktivitu NK, dendritických buněk a cytokinů a podporuje celkovou imunitní odpověď.

Další informace o AHCC a AHCC Research Association naleznete na www.ahccresearch.org.

Zdroj článku naleznete zde:

 

U nás můžete zakoupit produkt AHCC NK Life Plus.

Přijďte k nám, ukážeme Vám cestu ke zdraví bez limitu.

 

 

Komentáře